• počítačové siete,
  • komunikačné siete,
  • zabezpečovacie systémy objektov